Publicerad: fredag, 18 oktober, 2019 - 11:08Uppdaterad: fredag, 18 oktober, 2019 - 17:20
  • Lantråd Katrin Sjögren. Arkivfoto: Hasse Persson-Bru.
  • Centerns Veronica Thörnroos. Arkivfoto: ÅRTV.

Ris och ros till avgående landskapsregering

Uppgraderingen av socialvårdslagarna där bland annat äldrelagen och uppföljningen av de ekonomiskt utsatta och sociala tryggheten finns och att det har kommit en ny barnomsorgs- och grundskolelag är några av de positiva saker som nuvarande LR lyckats med.

Det tycker både lantrådet Katrin Sjögren och största oppositionspartiets ordförande Veronica Thörnroos när de sammanfattar den avgående landskapsregeringens arbete.

När det gäller vad som är mindre positivt med landskapsregeringens arbete skiljer sig åsikterna åt rätt så rejält. Sjögren beklagar att frågan om näringsrätt och jordförvärvsregler inte har kommit upp på bordet. Sen är hon också lite självkritisk i arbetet med kommunstrukturreformen och menar att man bland annat borde ha kommunicerat på ett annat sätt.

Veronica Thörnroos har en lång lista på vad hon tycker att landskapsregeringen borde ha gjort annorlunda, men hon lyfter fram att hon anser att landskapsregeringens arbete med kommunreformen och landskapsandelar gjort att diskussionsklimatet med kommunerna är ytterst dålig. Ytterligare pekar hon på självstyrelselagsreformens magplask, kortruttsarbetet och missen med e-röstningen.