Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: tisdag, 17 mars, 2020 - 11:17Uppdaterad: onsdag, 18 mars, 2020 - 12:02
 • Finlands statsminister Sanna Marin.

Riksregeringens åtgärder mot coronaviruset

Undantagsförhållanden gäller i Finland på grund av coronaviruset och i går måndag fastställde riksregeringen ytterligare åtgärder för att bekämpa viruset i Finland.

Riktlinjerna ska enligt informationen på Statsrådets hemsida gälla till och med den 13 april i år. Här följer en sammanställning av riktlinjerna:

 • Verksamhetsenheterna inom småbarnspedagogiken hålls öppna och den förskoleundervisning som ordnas i anslutning till dem fortsätter.
   
 • Skolornas, läroanstalternas, universitetens och yrkeshögskolornas samt medborgarinstitutens och det övriga fria bildningsarbetets lokaler stängs från och med onsdag 18 mars och närundervisningen vid dessa inrättningar avbryts. Undantagsvis ordnas dock sådan förskoleundervisning som ordnas i skolan samt närundervisning i årskurs 1–3 inom den grundläggande utbildningen i fråga om barn till föräldrar som arbetar i branscher som är kritiska med tanke på samhällets funktion. Dessutom ordnas som undantag närundervisning för elever som fått beslut om särskilt stöd.
   
 • Proven i studentexamen tidigareläggs och ordnas senast den 23 mars 2020.
   
 • Offentliga sammankomster begränsas till tio personer, och allmänheten rekommenderas att inte i onödan vistas på allmänna platser.
   
 • Statliga och kommunala museer, teatrar, Nationaloperan, kulturhus, bibliotek, biblioteksbilar, Riksarkivets kund- och forskarsalar, hobbylokaler och hobbyplatser, simhallar och andra idrottsanläggningar, ungdomslokaler, klubbhus, organisationers samlingslokaler, dagverksamhet för äldre, arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte och arbetscentraler stängs. Regeringen rekommenderar att aktörer inom den privata och tredje sektorn samt religiösa samfund agerar på samma sätt.
   
 • Besök på äldreboenden och boenden för andra riskgrupper förbjuds.
   
 • Utomstående förbjuds att besöka vårdinrättningar, hälso- och sjukvårdsenheter och sjukhus. Undantag kan göras för friska anhöriga till kritiskt sjuka patienter och barnpatienter, anhöriga till personer i terminalvård samt make eller stödperson på förlossningsavdelningen.
   
 • De som inom offentlig sektor kan jobba på distans ska förordnas att göra det.
   
 • Personer över 70 år ska undvika kontakter med andra personer i den mån det är möjligt.
   
 • Social- och hälsovårdens kapacitet utökas inom den offentliga och den privata sektorn. Den icke brådskande verksamheten minskas.
   
 • Kapaciteten för provtagning för coronaviruset ökas. THL stöder regionerna gällande detta.
   
 • När det gäller viktig personal som behövs får man avvika från bestämmelser i arbetstidslagen och semesterlagen.
   
 • Personer inom social- och hälsovården och personal som jobbar med den inre säkerheten kan förpliktas att arbeta vid behov.
   
 • Människors rörelsefrihet kan begränsas på grund av en allvarlig fara som hotar liv och hälsa.
   
 • Med tanke på folkhälsan och hälsosäkerheten inleds förberedelser för att stänga Finlands gränser. Passagerar- och persontrafiken till Finland avbryts så snart som möjligt, med undantag av finska medborgares och i Finland bosatta personers återresa.
   
 • Finska medborgare och personer bosatta i Finland ska inte resa utomlands. Finländare som turistar utomlands rekommenderas omedelbar återresa till Finland. Över nord- och västgränsen tillåts nödvändig pendling och annat nödvändigt uträttande av ärenden. Gods- och frakttrafiken fortsätter normalt.
   
 • Finländare och bosatta i Finland som återvänder från utlandet hänvisas till förhållanden som motsvarar två veckors karantän. De ska avtala med sin arbetsgivare om när de ska återgå till arbetet.
   
 • Försvarsmakten tryggar kontinuiteten och beredskapen i sin verksamhet i alla situationer. Regeringen förbereder sig att stödja andra myndigheter enligt behov.

 

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »