Publicerad: onsdag, 8 april, 2020 - 17:15Uppdaterad: onsdag, 8 april, 2020 - 17:24
  • Den andra tilläggsbudgeten i riket var rekordstor. Foto Axel Eriksson.

Riksregeringen presenterade rekordstor tilläggsbudget

Finlands regering lägger fram en andra tilläggsbudget på 4,1 miljarder euro, vilket torde vara den största tilläggsbudgeten i landets historia enligt finansminister Katri Kulmuni (C).

600 miljoner går till skyddsutrustning och mediciner. Sjukvårdsdistrikten ska kompenseras för de extra kostnaderna coronasituationen för med sig, likaså kommunerna för deras förlorade skatteinkomster. Regeringen lovar att i en tredje tilläggsbudget stöda kommunerna med minst en miljard euro.

Justitieminister Anna-Maja Henriksson (SFP) sa att regeringen nu stöder företagssektorn ytterligare genom att bland annat höja utvecklingsstödet för små och medelstora företag med 200 miljoner euro. Business Finland får 100 miljoner euro mer att bevilja i understöd och en fullmakt att bevilja lån med 300 miljoner euro. I budgeten finns också stöd för kultur- och idrottsaktörer på sammanlagt 60 miljoner euro.

Utbildningsminister Li Andersson (VF) presenterade ett nytt bidrag som riktas till familjer där föräldrar varit tvungna att ta ledigt utan lön för vård av barn under 10 år.

-Det här nya bidraget är på samma nivå som minimiföräldrapenningen, det vill säga cirka 723 euro i månaden, sa hon.