Publicerad: fredag, 13 december, 2019 - 13:24Uppdaterad: fredag, 13 december, 2019 - 14:48
  • Foto: Kimmo Brandt, Eduskunta

Riksdagen godkände ändringen av självstyrelselagen

Riksdagen godkände i dag förslaget om ändring av självstyrelselagen för Åland med rösterna 139-38. Ändringen av själstyrelselagen ger Åland ett nytt ekonomiskt system.

Samtidigt godkände riksdagen ett uttalande enligt vilket riksdagen förutsätter att regeringen utan dröjsmål lämnar en proposition om ändring av avräkningsgrunden i självstyrelselagen för Åland till 0,47 procent från ingången av 2021, som ger en ökad grundfinansiering om cirka 10 miljoner euro mer per år.

Den här  ändringen har först godkänts med enkel majoritet i den andra behandlingen under den förra valperioden. Därefter har lagförslaget vilat till nuvarande valperiod. Den riksdag som nu har sammanträtt efter valet har godkänt förslaget med oförändrat innehåll och med kvalificerad majoritet, det vill säga med två tredjedelar av de avgivna rösterna.