Publicerad: fredag, 30 oktober, 2020 - 11:23Uppdaterad: fredag, 30 oktober, 2020 - 17:31
  • Riksregeringen är beredd att ersätta Åland för skadorna efter stormen Alfrida. Foto: Nina Eriksén

Riksbudget med miljoner till Åland

Riksregeringen har lämnat över sitt förslag till sjunde tilläggsbudget för 2020 till riksdagen.

Enligt riksdagsledamot Mats Löfström innehåller budgeten flera för Åland viktiga moment. Bland annat föreslås Åland ersättas med fem miljoner euro för kostnader som uppkommit för testning och spårning av coronavirussmitta.
- Det är dock viktigt att säkerställa att fem miljoner euro är tillräckligt. Enligt mina uppgifter är det inte det, summan borde vara något högre, säger Mats Löfström i ett pressmeddelande.
Man budgeterar också ytterligare fem miljoner för särskilt bidrag till självstyrelsen, ett anslag som reserveras för att säkerställa att medel finns ifall landskapsregeringen inkommer med en ansökan till Ålandsdelegationen om de skador stormen Alfrida orsakade.
- Vi poängterade redan under förra mandatperioden hur viktigt och fint det skulle vara om staten kunde bidra med ersättning för skadorna, säger Mats Löfström.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »