Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: tisdag, 19 september, 2023 - 21:59Uppdaterad: onsdag, 20 september, 2023 - 07:44
  • Ministrarna presenterade resultatet av budgetmangligen 2024 på en presskonferens på tisdag kväll. Pressbild: Finansministeriet

Rikets budgetmangling klar – inga subventionerade flyg till Åland nämns

Finlands regering är klar med budgetmanglingen inför år 2024. 

Regeringen presenterade ett åtgärdspaket som på flera håll blev stramare än tidigare utlovat. Statens lånebörda väntas öka mer än planerat, och budgetunderskottet ligger i snitt på 11,5 miljarder euro per år under mandatperioden. 

För Ålands del kan noteras att det görs satsningar på att utbilda svenskspråkiga poliser och räddningspersonal. Man ska också satsa mer på svenskspråkigt utbildningsmaterial och integration ska bli lättare på svenska i Finland.  

Staten kommer att fortsätta stödja flygtrafiken mellan de fem olönsamma inhemska flygplatserna och Helsingfors, men Mariehamns flygplats nämns inte bland åtgärdsförslagen. 

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »