Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: onsdag, 22 november, 2023 - 15:43
  • Benjamin Fellman, överkommissarie och stabschef vid polisen. Foto: Tomas Tornefjell

I riket har man vinterhastigheter - men det är inte aktuellt på Åland

I riket gäller särskilda hastighetsbegränsningar under vintern, bland annat för att öka trafiksäkerheten och för att minska utsläppen från fordonstrafiken, men det är inte aktuellt på Åland.  

Hastighetsbegränsningarna på landsvägarna i riket sänks huvudsakligen till 80 kilometer i timmen, på vissa vägavsnitt till 70 kilometer i timmen. På motorvägarna sänks hastigheten till 100 kilometer i timmen.  

Benjamin Fellman, som är överkommissarie och stabschef vid polisen, säger att man inte har fört fram något behov att sänka hastighetsbegränsningarna under vintern. 

– Åland har gått in för en modell med en lägre hastighet året runt där den högsta tillåtna hastigheten är 90 kilometer i timmen och vi har inte heller några motorvägar eller andra större vägar som man har i riket, säger Benjamin Fellman.  

Enligt Fellman finns det även nackdelar med att införa en lägre hastighet under vintern. 

– Att skylta om innebär stora kostnader och allt för låga hastigheter kan leda till stress bland förarna med en ökad olycksrisk som följd, säger Benjamin Fellman. 

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »