Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: måndag, 24 maj, 2010 - 13:33Uppdaterad: tisdag, 30 augusti, 2016 - 10:22

Ridskola ersätts för sen färja

Karins ridskola i Föglö får 64 euro i ersättning av landskapsregeringen för att skolbarnen på Sottunga i slutet av april missade en ridlektion. Orsaken är att m/s Knipan på väg till Sottunga måste vända tillbaka till Husö för att hämta en tankbil som man missat att få med på sin bokningslista. Resultatet blev en så stor försening att det inte var någon idé för skolbarnen att åka till Föglö för ridlektion. Den skulle ha bara blivit en knapp halvtimme lång. Karin Fyrvall lägger ner sin ridskola i Föglö efter sommaren, mycket beroende på de dåliga kommunikationerna till Föglö. Ridskolan har verkat sedan år 1991. "Det betydande inkomstbortfall som ridskolan drabbats av de senaste åren kommer jag inte att försöka få ersättning för. Jag är övertygad om att det inte går", skriver Karin Fyrvall i ett brev till landskapsregeringen. Men 64 euro för den missade lektionen den 28 april, det får hon.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »