Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: måndag, 16 februari, 2015 - 15:44Uppdaterad: tisdag, 30 augusti, 2016 - 09:00

Rettig snuvade Ömsen

Finländska Rettig-koncernen snöt aktier i Alandiabolagen framför näsan på Ålands Ömsesidiga försäkringsbolag. Nu finns det en oro inom vissa kretsar av det åländska näringslivet att Försäkringsaktiebolaget Alandia exponerat sig för mycket mot utomåländskt ägande, i och med ombildningen från ett ömsesidigt försäkringsbolag till ett aktiebolag.
   - Det finns mekanismer som gör att gamla ägare kan utestänga nya. Bore är en gammal delägare och en stor kund, betonar Alandiabolagens vd Leif Nordlund.
Rettig-ägda Bore-rederiet ökar sitt aktieinnehav i Alandia genom att bland annat köpa en del av Viking Lines aktier i försäkringsbolaget. Aktier som Ömsen först köpt, men Bore kunde utnyttja hembudsklausulen. Bores innehav ökar från 17 procent till 21,3 procent, och eftersom ägarandelen överstiger 20 procent räknas Alandiabolagen nu som ett intressebolag inom Rettig-koncernen.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »