Publicerad: måndag, 13 juli, 2020 - 14:37Uppdaterad: måndag, 13 juli, 2020 - 14:37
  • Restaurangers och krogars verksamhet får snart återgå till det nästan normala. Foto: Hans Persson-Bru, ÅRTV

Restriktioner för serveringsställen slutar gälla

Från och med idag slutar restriktioner för serveringsställen att gälla i hela Finland, inklusive på Åland.

- I princip går vi tillbaka till ett normalläge. Restriktionerna både på öppethållningstider, serveringstider för alkohol och antal besökare slutar gälla, säger Joel Bremius, jurist på hälso- och sjukvårdsbyrån.
Men säkerhetsföreskrifter ska fortfarande följas och tillsyn utförs fortsättningsvis.
- Vi har fortfarande full tillsyn, för vissa av begränsningarna gäller fortfarande. Till exempel ska man undvika trängsel, ha en sittplats för varje kund och tydliga hygieninstruktioner för kunderna. Allt det gäller än så länge till den sista augusti, säger Joel Bremius.