Publicerad: torsdag, 26 mars, 2020 - 16:59Uppdaterad: torsdag, 26 mars, 2020 - 17:27
  • Det råder oklarhet om restauranger ska stängas. Arkivbild.

Restaurangstängning i teorin Ålands beslut

Att riksregeringen valt att stänga restaurangerna genom en vanlig lagändring snarare än en undantagsförordning ger i teorin Åland egen behörighet i frågan.

Det säger riksdagsledamot Mats Löfström.
- Här ska ännu komma tilläggspreciseringar från Finlands regering, men eftersom lagen man använder är just denna ser jag på rak arm inte hur det skulle gälla genast på Åland, utan att Åland behöver fatta beslutet. Det skulle vara en annan sak om man hade använt sig av beredskapslagen, vilket man inte gör eftersom där inte fanns lagrum, säger Mats Löfström.
Landshövdingen Peter Lindbäck är kritisk till att ansvaret faller på Åland, men säger att man inte har några reservationer för att stänga restauranger om beslutet skulle falla ut på det sättet.
- Vi saknar inom Statens ämbetsverk på Åland den kompetens som behövs för att göra bedömningar för de här näringarna, men det kan bli aktuellt att låna in den kompetensen, säger Peter Lindbäck.
I så fall skulle man via en överenskommelse så snabbt som möjligt överföra frågan till den myndighet, troligtvis ÅMHM, som skulle vara den bäst lämpade att göra bedömningar inom rättsområdet.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »