Publicerad: fredag, 9 november, 2018 - 10:58Uppdaterad: fredag, 9 november, 2018 - 12:35
  • Minister Wille Valve räknar med att Åland kan följa riket när det gäller alkohollagstiftningen. Arkivfoto: Nina Smeds

Restaurangbranschen efterlyser ny alkohollag

Den åländska alkohollagstiftningen gällande serveringstillstånd för restauranger behöver uppdateras. Det anser Ålands näringslivs turism- och restaurangutskott. I riket uppdaterades lagstiftningen redan i våras.

 Utskottet skriver till landskapsregeringen att det innebar en kraftig förenkling samtidigt som beskattningen och även grundlönerna för restaurangpersonal höjdes eftersom de fick ett ökat ansvar.

Ålands näringsliv skriver att de åländska restaurangerna också fick högre kostnader trots att enklare lagstiftning inte införts här. Man önskar därför att landskapets lagberedning redan i januari presenterar ett förslag som kunde antas under våren, ett förslag som är så likt rikslagstiftningen som möjligt.

Social- och hälsovårdsminister Wille Valve, moderat, säger att han ska presentera ett förslag till politisk linje för resten av landskapsregeringen senast i december. Målet är att anta en uppdaterad lag inom 2019.
- Det mesta talar för att Åland kan följa rikslagstiftningen. Effekten av ändringen i riket har varit en avbyråkratisering och folkhälsoeffekterna har varit ganska små, säger Valve.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »