• Minister Wille Valve räknar med att Åland kan följa riket när det gäller alkohollagstiftningen. Arkivfoto: Nina Smeds
Publicerad: fredag, 9 november, 2018 - 10:58, uppdaterad: fredag, 9 november, 2018 - 12:35

Restaurangbranschen efterlyser ny alkohollag

Den åländska alkohollagstiftningen gällande serveringstillstånd för restauranger behöver uppdateras. Det anser Ålands näringslivs turism- och restaurangutskott. I riket uppdaterades lagstiftningen redan i våras.

 Utskottet skriver till landskapsregeringen att det innebar en kraftig förenkling samtidigt som beskattningen och även grundlönerna för restaurangpersonal höjdes eftersom de fick ett ökat ansvar.

Ålands näringsliv skriver att de åländska restaurangerna också fick högre kostnader trots att enklare lagstiftning inte införts här. Man önskar därför att landskapets lagberedning redan i januari presenterar ett förslag som kunde antas under våren, ett förslag som är så likt rikslagstiftningen som möjligt.

Social- och hälsovårdsminister Wille Valve, moderat, säger att han ska presentera ett förslag till politisk linje för resten av landskapsregeringen senast i december. Målet är att anta en uppdaterad lag inom 2019.
- Det mesta talar för att Åland kan följa rikslagstiftningen. Effekten av ändringen i riket har varit en avbyråkratisering och folkhälsoeffekterna har varit ganska små, säger Valve.

Fler Nyheter

Peter Hellgren ny vd-ersättare vid Viking line

Vice vd Peter Hellgren blir vd-ersättare vid Viking line istället för Andreas Remmer , som lämnat bolaget. Det skriver Viking line i ett...

Finström sänker skatten

Finströms kommun sänker inkomskatten med 0,50 procentenheter till 18,50 procent, det beslutade kommunfullmäktige igår.

Brist på praktikplatser stoppar sotarutbildning

Det blir ingen sotarutbildning vid Ålands yrkesgymnasium. Redan 2016 initierade landskapsregeringen en utredning vid Ålands yrkesgymnasium hur en sotarutbildning skulle ordnas. Något som man nu avskriver.

Centrumplanen är klar

Centrumplanen är klar, intervju med Sirkka Wegelius
Fler bostäder och affärslokaler, en strandboulevard i stället för Österleden samt ett parkeringshus ovanpå Select. Det är några av punkterna i Stadsarkitekt Sirkka Wegelius förslag till delgeneralplan för centrum.

Föglö kommun stöder tunnel

Föglös kommunfullmäktige uttrycker stöd för en tunnel, det beslutades i fullmäktige igår.

Sju anbud på vägstation

Sju anbud har inkommit på Godby vägstation som Landskapet bjudit ut till försäljning via mäklare.

Påpekanden om gc-väg

Det har inkommit påpekanden till landskapsregeringen när det gäller det pågående bygget av en gång- och cykelbana mellan Mariehamn och Berghamn i Eckerö.

Extra färjturer till kommunmöte på Kumlinge

På söndag arrangeras ett öppet möte om kommunindelningsutredningen på Kumlinge. För att de som bor på Enklinge ska kunna delta har landskapsregeringen beslutat om extra färjturer med ms Rosala II.

ÅAB och S-banken samarbetar kring fonder

Ålandsbanken inleder ett samarbete med företaget FIM som förvaltar S-Bankens fonder. Som ett led i samarbetet fusionerar man bland annat fonderna FIM Global och Ålandsbanken premium 100.