Publicerad: onsdag, 11 juli, 2018 - 15:43Uppdaterad: onsdag, 11 juli, 2018 - 15:48
  • Den trasiga remmaren finns i passagen mellan Björkö och Gulskär. Foto: Sjöräddningen.
  • Platsen är utmärkt med en röd kanister. Foto: Sjöräddningen.

Remmare utgör fara i farled

En röd remmare har gått av och utgör en fara i farleden in till Mariehamn. Det berättar sjöräddningen på sociala medier.

Undervattensdelen av remmaren ligger kvar precis under vattenytan. Just nu har man markerat remmaren med en röd kanister och farledsskötarna är underrättade. Den trasiga remmaren finns på östra sidan av Järsö i passagen mellan Björkö och Gulskär, och sjöräddningen uppmanar sjöfarare att ta det försiktigt där.