Publicerad: torsdag, 11 mars, 2010 - 15:23Uppdaterad: tisdag, 30 augusti, 2016 - 10:22

Religionsundervisning nu för alla

- Också elever som inte tillhör den evangelisk-lutherska kyrkan ska få delta i grundskolans undervisning i religionskunskap. Landskapsregeringen föreslår att grundskolelagen ändras så att alla elever får samma rätt att delta i religionsundervisningen om dom så önskar. Enligt gällande lag måste elever som inte tillhör den evangelisk-lutherska kyrkan läsa livsåskådning i stället för religionskunskap. - Det alternativet kommer att finnas kvar, säger vice lantrådet Britt Lundberg. Däremot föreslås ingen förändring för dom som hör till evangelisk-lutherska kyrkan att välja livsåskådning.