Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: torsdag, 22 juli, 2010 - 07:37Uppdaterad: tisdag, 30 augusti, 2016 - 10:22

Relativt många HIV-fall på Åland

Antalet HIV-fall i Finland ökar. Hittills i år har 109 fall registrerats, vilket med största sannolikhet kommer leda till att man vid årets slut når en högre siffra än fjolårets 180 fall. Det första fallet av HIV på Åland dök upp 1988 och sedan dess har 19 personer konstaterats bära på sjukdomen. Enligt landskapsläkare Birger Sandell är det en relativ hög siffra jämfört med resten av Finland. Sedan det första fallet konstaterades har man upptäckt HIV-smittade ungefär vartannat år, i fjol registrerades två fall. Birger Sandell säger att den höga siffran kan bero på att allmänheten har en slappare attityd mot sjukdomen i dag än tidigare och inte är så rädda för att ha osäker sex. Primärvården inom ÅHS jobbar förebyggande mot HIV.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »