Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: onsdag, 8 september, 2010 - 12:47Uppdaterad: tisdag, 30 augusti, 2016 - 10:22

Rekreationsområde eller p-plats<br>alternativen för Klintkajen

Ska Klintkajen och den så kallade Henlingska tomten intill IT-byn i Mariehamn vara rekreationsområde eller parkeringsplatser? Det är en fråga som stadsstyrelsen tar ställning till i morgon. Anledningen är att Ålands Industrihus bett om tilläggsmark intill kvarteret iTiden, detta för att uppfylla de krav på parkeringsplatser som ställs i byggnadsloven. Stadsplanenämnden anser att anhållan inte ska godkännas, men att det kan finnas möjlighet för bolaget att köpa tilläggsplatser på gatumark i området. Enligt generalplanen är hamnområdet reserverat som rekreationsområde som kan utformas till en attraktiv hamnpark.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »