Publicerad: måndag, 19 oktober, 2020 - 14:01Uppdaterad: måndag, 19 oktober, 2020 - 14:44
  • Genrebild.

Rekordlågt födelsetal förra året

Under 2019 föddes 267 barn på Åland och det gör att födelsetalet på 8,9 födda per 1.000 invånare är det lägsta hittills sedan statistik började föras.

Födelsenettot, födda minus döda, blev en person förra året. Det var under 1900-talets senare del vanligen i storleksordningen 50–100 per år, men har under 2010-talet ofta varit bara några få personer eller negativt. Detta beror på att antalet avlidna har stigit i och med ett växande antal äldre i befolkningen. Men eftersom inflyttade var fler än utflyttade ökade Ålands befolkning med 95 personer under 2019 och var 29.884 vid årets slut. 847 personer flyttade till Åland, medan 764 personer flyttade härifrån. Inflyttningen minskade från både Finland och Sverige. Flyttningen i förhållande till Finland gav ett underskott för första gången sedan 1956 och även gentemot Sverige blev nettot negativt. Därmed blev Rumänien det land som bidrog med det största flyttningsöverskottet, nästan 20 personer. Den utomnordiska flyttningen totalt gav ett överskott på över 100 personer. Av de utflyttade var 300 födda på Åland, men av de inflyttade var bara 200 återflyttande ålänningar. Det här visar statistik från Ålands statistik- och utredningsbyrå, Åsub.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »