Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: tisdag, 15 november, 2022 - 10:39Uppdaterad: tisdag, 15 november, 2022 - 13:01
  • Förändringar i konsumentprisindex under tolvmånadersperioder. Bild från Åsub.

Rekordhög inflation i oktober

De åländska konsumentpriserna steg med 9,5 procent i oktober 2022 jämfört med oktober 2021, i september var ökningstakten 7,4 procent. Det här visar den senaste statistiken från Ålands statistik- och utredningsbyrå, Åsub.

Inflationstakten är den högsta som har uppmätts på Åland sedan mätningarna inleddes 1986. Den tidigare högsta noteringen var i januari 1990 då inflationen var 8,7 procent. Framförallt inverkar ökningen av elpriserna i oktober på skillnaden gentemot september.

I oktober inverkade högre priser inom huvudgruppen bostäder, vatten, elektricitet, gas och övriga bränslen mest på den totala uppgången med 4,2 procentenheter uppåt. Det har även varit betydande prisökningar i huvudgruppen livsmedel och alkoholfria drycker, 2,1 procentenheter uppåt. Från september till oktober steg konsumentpriserna med i genomsnitt 1,9 procent.

De finländska konsumentpriserna steg med 8,3 procent i oktober 2022 jämfört med oktober 2021, i september var inflationen 8,1 procent.

I oktober steg de svenska konsumentpriserna enligt KPIF på årsbasis i genomsnitt med 9,3 procent, vilket är en liten nedgång från september då förändringen var 9,7 procent.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »