Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: onsdag, 10 februari, 2010 - 11:15Uppdaterad: tisdag, 30 augusti, 2016 - 10:23

Rekommenderad kvalitet på äldrevård

Landskapsregeringen har nu tagit fram kvalitetsrekommendationer för äldre i enlighet med den äldreomsorgsrapport som kom år 2006. Rekommendationerna riktar sig till kommunerna som ansvarar för äldreomsorgen, men de är inte lagstadgade. Det rör sig om råd om allt från personaltäthet till kost och utevistelser för de äldre. -Vi vill att kommunerna nu tar ett helhetsgrepp om äldreomsorgen och inrättar äldreomsorgsplaner som sträcker sig fem år framåt i tiden, säger Maj-Len Österlund-Törnroos, äldreomsorgsutredare vid landskapet.Vissa kommuner, till exempel Mariehamn, har en sådan plan, men många kommuner saknar äldreomsorgsplan. Rekommendationerna går nu på remiss till bland annat ÅHS, De gamlas hem och fackförbunden.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »