Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: måndag, 20 maj, 2019 - 17:07Uppdaterad: måndag, 26 augusti, 2019 - 10:12

Rejält höjda arvoden för det nya lagtinget

Höstens nya lagtingsledmöter får en höjning på 13.100 på årsbasis för sitt uppdrag. Arvodeskommissionen, som beslutar om lagtingets ersättningar har godkänt en höjning från det nuvarande årsarvodet på 45.700 euro till 58.800 euro.

Talmannens arvode höjs från 68.200 till 81.300 euro. Därtill kommer vissa procentuella förhöjningar för olika uppdrag inom lagtinget, som exempelvis utskottsordförande.

Kommittén motiverar höjningen med att det pågår kandidatrekrytering till lagtingsvalet som bäst och att det är viktigt att de som önskar ställa upp i valet ska ha sin utkomst tryggad under mandatperioden. Arvodet ska motsvara den ställning och det ansvar som uppdraget för med sig. Kommittén konstaterar också att uppdraget har blivit mer tidskrävande.

Några andra höjningar av kostnadsersättningar gjordes inte.

I kommittén sitter Lars-Erik Karlsson, Tove Erikslund och Anne-Helena Sjöblom.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »