Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: onsdag, 10 februari, 2010 - 11:28Uppdaterad: tisdag, 30 augusti, 2016 - 10:23

Regler för allmänna områden ses över

Mariehamns stad funderar över hur principerna ska se ut när det gäller allmänhetens användande av stadens allmänna områden. I dagsläget har många fastighetsägare sina soptunnor, släpkärror och liknande utanför den egna tomtgränsen och använder alltså stadens mark istället för att ha det inne på tomten. I många bostadsområden är det inte något problem, men i till exempel innerstan kan det bli problem med framkomlighet om det står soptunnor utanför tomtgränsen. Det finns gamla bestämmelser angående detta men de är inte anpassade för hur verkligheten ser ut idag.Byggnadsinspektionen hade upp ärendet på sitt möte igår, men beslöt att bordlägga det och ta upp ärendet igen på mötet i mars, eftersom man vill fundera lite mer på hur bestämmelserna ska se ut.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »