Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: torsdag, 15 april, 2021 - 17:30Uppdaterad: torsdag, 15 april, 2021 - 17:30

Rederierna och Visit Finland vill öppna för närturism

Rederierna i Finland och Visit Finland vill att man ska öppna för närturism inom Schengenområdet, och föreslår en egen modell för hur reserestriktionerna på ett säkert sätt ska kunna lyftas.

- Man måste sträva efter att häva restriktionerna som hindrar turism på ett koordinerat sätt och i god tid före den kritiska sommarsäsongen 2021. Undersökningar visar att turismen kommer igång först i närområdena, som upplevs som bekantare och tryggare, och även turism till rimligt pris är viktigt då epidemin i många fall försämrat den ekonomiska situationen, skriver man.
I den modell man föreslår skulle rederierna förutsätta ett negativt testresultat, vaccinationsintyg eller intyg över genomgången sjukdom vid ombordstigning, och passagerare som kan uppvisa sådana dokument ska inte per automatik försättas i karantän då de stiger i land.
Finland skulle även behöva förbättra tillgängligheten till snabbtest, och passagerare som saknar någon form av intyg skulle fortfarande behöva genomgå en hälsogranskning efter landstigning. Ett undantag skulle göras för dem som inte stigit i land, eller som bara varit i land under en kortare period än åtta timmar.
I sin skrivelse pekar man på att enbart färjturismen innan pandemin drog in 900 miljoner euro till Finland årligen, och understryker man även vikten av fri rörlighet för sjömän och andra logistikanställda för att trygga den internationella importen och exporten.

Samtidigt som de inhemska rederierna nu gör en samordnad ansats att komma på fötter igen genom att möta den oro som undersökningar visar att många potentiella resenärer har inför en båtresa, höjer Sverige ribban. Man gör det genom att Sjöfartsverket höjer både farledsavgiften och lotsavgiften. Finland och Estland har tvärtom halverat avgifterna i syfte att stimulera näringen. I torsdagens Åland idag kunde vi höra Viking Lines informationsdirektör Johanna Boijer-Svahnström kritisera avgiftshöjningen, och svenska Sjöfartsverkets informationsdirektör Niclas Härenstam försvara den.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »