Publicerad: torsdag, 7 november, 2019 - 11:28Uppdaterad: torsdag, 7 november, 2019 - 11:31
  • Mer reglering av sjöfarten, tror specialrådgivare Julia Lindholm. Bilden är tagen i ett annat sammanhang. Foto: Axel Eriksson.

Rederierna kan tvingas betala för sina utsläpp

Det kommer fler miljöregleringar för den åländska sjöfarten. Svaveldirektivet var bara början.

Den tillträdande EU-kommissionens ordförande, Ursula von der Leyen, kommer att tvingas ta ställning till kommissionens uttalade önskan att begränsa sjöfartens koldioxidutsläpp. Nästa steg blir sannolikt att rederierna tvingas betala för koldioxidutsläpp. Det tror Julia Lindholm, Ålands specialrådgivare i Bryssel.

- Just nu pågår förhandlingar om ett lagstiftningsförslag där man ska samla in data om rederiernas koldioxidutsläpp. Där misstänker vi att om man vill uppnå de ambitiösa klimatmål kommissionen satt upp för sig själv, då behöver man se över alla typer av transporter, säger hon.