• Mer reglering av sjöfarten, tror specialrådgivare Julia Lindholm. Bilden är tagen i ett annat sammanhang. Foto: Axel Eriksson.
Specialrådgivare Julia Lindholm berättar mer:
Publicerad: torsdag, 7 november, 2019 - 11:28, uppdaterad: torsdag, 7 november, 2019 - 11:31

Rederierna kan tvingas betala för sina utsläpp

Det kommer fler miljöregleringar för den åländska sjöfarten. Svaveldirektivet var bara början.

Den tillträdande EU-kommissionens ordförande, Ursula von der Leyen, kommer att tvingas ta ställning till kommissionens uttalade önskan att begränsa sjöfartens koldioxidutsläpp. Nästa steg blir sannolikt att rederierna tvingas betala för koldioxidutsläpp. Det tror Julia Lindholm, Ålands specialrådgivare i Bryssel.

- Just nu pågår förhandlingar om ett lagstiftningsförslag där man ska samla in data om rederiernas koldioxidutsläpp. Där misstänker vi att om man vill uppnå de ambitiösa klimatmål kommissionen satt upp för sig själv, då behöver man se över alla typer av transporter, säger hon.

Fler Nyheter

Näringsministern vill bygga förtroende hos jordbrukare

Veronica Thörnroos:
Tre av ministrarna i den nya regeringen har inte tidigare suttit som ledamöter i lagtinget. - Det är inte en absolut förutsättning att ha suttit i Ålands lagting för att ingå i en regering. Vi har haft ett flertal ministrar tidigare som inte heller ingått i lagtinget tidigare, säger det tillträdande lantrådet Veronica Thörnroos (C).

Thörnroos har presenterat sina ministrar

Veronica Thörnroos presenterar de nya ministrarna och deras ansvarsområden:
Veronica Thörnroos (C) har presenterat ministrarna i den kommande landskapsregeringen.

Skyddsföreskrifter för dricksvattentäkter fastslagna

Nyhetsnotisen i ljudformat:
Landskapet fastslår nu allmänna skyddsföreskrifter för dricksvattentäkter som ska användas vid fortsatt vattenskyddsarbete och när nya vattenskyddsområden upprättas eller befintliga uppdateras.

Ålands radio och Ålands judoklubb får Rädda barnen-pris

Pristagarna intervjuas av Owe Sjöblom
Ålands radio och Ålands judoklubb är årets pristagare av Rädda barnens pris som sedan tio år tillbaka delas ut på barnkonventionens dag den 20...

Ändrad projekteringsordning ska ge billigare broutbyte

Landskapsregeringen beviljar mer pengar för tilläggsarbete i projekteringen för flera broar i broutbytesprogrammet. I och med det ökar budgeten för Djurholmsbron, bron över Långholmsströmmen, Kastörsbron, Askörsbron och Dånösundsbron med ca 50 000 euro per bro.

Omsorgsförbundet minskar sin budget

Förbundsfullmäktiges ordförande Petter Johansson:
Omsorgsförbundets budgetförslag för 2020 bantas med 100.000 euro. Det beslöt förbundsfullmäktige under sitt senaste möte. Mariehamns stads önskemål var att kostnadsökningen jämfört med 2019 inte skulle överstiga 1,5 procent.

Stina Wollter kommer till litteraturdagarna

Nyhetsnotisen i ljudformat:
Den svenska konstnären, författaren och radioprataren Stina Wollter kommer till Mariehamns litteraturdagar i mars, det skriver arrangörerna i ett...

Ministrarna presenteras 14:30

Regeringsbildare Veronica Thörnroos (C) presenterar ministrarna i den kommande landskapsregeringen i dag klockan 14:30.

Den genomsnittliga inkomstskattesatsen på Åland ökar

Den genomsnittliga åländska inkomstskattesatsen för 2020 blir 17,44 procent, en ökning från föregående år med 0,06 procentenheter.