Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: tisdag, 10 april, 2018 - 15:46Uppdaterad: tisdag, 10 april, 2018 - 15:51
  • Utrustning för bågskytte berättigar inte per automatik till bidrag enligt Hfd. Arkivfoto.

Rätt avslå bidragsansökningar

Högsta förvaltningsdomstolen, Hfd, avslår besvär från två föreningar som inte beviljades sökta anslag i samband med fördelningen av Paf-medel i fjol.

Mariehamns Bågskytteförening fick inte bidrag för utrustning med motivering att det handlade om förbrukningsmaterial. SK8 Åland fick inte bidrag för en skateramp i Miramarparken med motiveringen att anläggningen finns på stadens mark och att det är anläggningens ägare som bör ansvara för investeringarna.

Båda föreningarna yrkade i sina besvär att besluten skulle upphävas och bidragen beviljas. Landskapsregeringen påpekade i sitt bemötande bland annat att de som ansöker om bidrag inte per automatik kan räkna med att de beviljas. Hfd avslår också besvären med hänvsining till regler enligt vilka landskapsregeringen har prövningsrätt när det gäller fördelningen av Paf-medel.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »