Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: måndag, 30 januari, 2023 - 16:21Uppdaterad: måndag, 30 januari, 2023 - 17:12
  • Från vänster: Susanne Broman, specialsakkunnig, socialvårdsbyrån, Annette Holmberg-Jansson, social- och hälsovårdsminister och Edvard Johansson, professor i nationalekonomi vid Åbo Akademi

Rapport om äldres roll i Ålands ekonomi visar att insatser behövs

ÅHS kostnader för personer 65 år och äldre förväntas öka med 43 procent till och med år 2040, dessutom förväntas de kommunala driftskostnaderna för äldres omsorg och vård öka från 40 till 70 miljoner euro under samma tid.

Det kommer också att behövas mycket mer personal inom äldreomsorgen i framtiden. Bland annat det här visar rapporten "Äldres roll i ekonomin på Åland" som presenterades i dag.

Rapporten som gjorts av Edvard Johansson, professor i nationalekonomi vid Åbo Akademi och Ida Wikström, ekonomiemagister, beställdes av landskapsregeringen som en del i arbetet med det äldrepolitiska programmet. Rapporten har utgått från dagens läge och tittar på hur det ser ut på Åland år 2040, om man fortsätter att jobba som man gör i dag.

Social- och hälsovårdsminister Annette Holmberg-Jansson (MSÅ) säger apropå rapporten att det är bra att veta om utmaningarna och att man nu måste ställa om och börja tänka förebyggande och med tidiga insatser.
- Siffrorna som presenteras visar hur det blir om vi ingenting gör, men detta kommer att vara ett av våra prioriterade områden framöver. Vi måste sätta mer fokus på hur vi ser till att våra äldre håller sig friska, säger Annette Holmberg-Jansson.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »