Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: torsdag, 28 september, 2023 - 14:27Uppdaterad: fredag, 29 september, 2023 - 09:40
  • Anna Häger och Christian Pleijel. Foto: Tomas Tornefjell

Ramboll: "Havsbaserad vindkraft har potential att ge Åland betydande intäkter"

De två havsbaserade vindkraftsparkerna Stormskär och Väderskär med sammanlagt 123 kraftverk i Norrhavet kan skapa ett stort antal arbetstillfällen och ge betydande intäkter i form av skatter och arrenden till Åland. Det framgår av den regionalekonomiska konsekvensbedömning som Ramboll Finland tagit fram på uppdrag av Ilmatar.

Rapporten visar att Åland kan få skatteintäkter på 718 miljoner euro under driften på 25 år, varav 70 procent är fastighetsskatter. Dessutom räknar man med cirka 200 miljoner i arrenden.  

- Den havsbaserade vindkraften har en minst lika stor potential att öka tillväxten som passagerartrafiken hade när den startade, men det krävs samarbete mellan alla aktörer för att vi ska nå dit, säger Anna Häger som är regionchef för Ilmatar.

Christian Pleijel som är senior rådgivare vid Ilmatar säger att det kan skapas 60-90 nya jobb under utvecklings- och planeringsfasen, 500-1 700 arbetsplatser under byggnadsfasen och 150-300 arbetsplatser under driften på 25 år. 

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »