Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: tisdag, 27 april, 2021 - 14:15Uppdaterad: tisdag, 27 april, 2021 - 17:36
  • När Viking Grace fick grundkänning nedanför Lotsberget drogs en pumpledning i vattnet loss. Foto: Axel Eriksson

Pumpledning skadades vid grundstötning

En pumpledning som ligger i vattnet mellan Korrviks fiskehamn och Lotsbroverket skadades i samband med att m/s Viking Grace fick bottenkänning vid strandlinjen i november förra året.

Ledningen flyttades nedåt cirka 200 meter längs slänten och en del av vikterna lossnade. Röret i sig höll sig intakt enligt dykbesiktningar.
Nu vill infrastrukturnämnden i Mariehamn förlänga och flytta ledningen till djupare och säkrare botten, en kostnad beräknad till cirka 100.000 euro.
Förhandlingar förs med Viking Line om vem som bär ansvaret för de uppkomna skadorna. Staden kräver att rederiet står för alla kostnader.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »