Publicerad: fredag, 18 oktober, 2019 - 12:49

Prövningsnämnden för ÅMHM utökas

Landskapsregeringen har beslutat att prövningsnämnden för Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet, ÅMHM, ska kompletteras med Paula Linderbäck, som blir ledamot med teknisk kompetens.

Jouni Huhtala som har hälsoskydd som sitt område i nämnden har nu också utsetts till vice ordförande.

Prövningsnämnden för ÅMHM består i övrigt av ordföranden Ulrika Sandell-Boman, med kompetens inom biologi och ekonimi, Olof Bergroth, med näringslivet som sitt specialområde samt juristen Camilla Johansson.

Landskapsregeringen konstaterar även att en ändring av ÅMHM-lagen har beslutats av lagtinget den 9.9.2019. Där finns vissa ändringar i bestämmelserna om prövningsnämnden för ÅMHM, bland annat avseende krav på att medlemmarna ska ha kännedom om hållbar utveckling. Lagen är för tillfället på lagstiftningskontroll vid republikens president.