Publicerad: torsdag, 7 november, 2019 - 15:06Uppdaterad: torsdag, 7 november, 2019 - 17:10
  • I dag inleddes provborrningar för den tilltänkta Föglötunnel. Foto Felix Quarnström

Provborrningar för Föglötunnel inleddes

Idag har företaget FS Links provborrat i området kring Degerby för att utvärdera berggrunden på tre av de platser där den tilltänkta Föglötunneln skulle kunna mynna ut.
- Det här är de platser där den tidigare utredningen har visat att det skulle vara enklast och effektivast att dra en direktlinje mellan Svinö och Degerby. Det känns som ett steg framåt att vi har kommit till den här punkten nu, säger Otto Hojar.
Nästa steg blir att teckna ett partneravtal med ett företag som har tidigare erfarenhet av tunnelprojekt för att vidare analysera resultaten. Men preliminärt ser dagens resultat bra ut.
- Vid det här hålet stötte vi på gråberg och hittade inget utöver det vanliga. Ser det ut så här hela vägen är förutsättningarna idealiska, säger borraren Per-Åke Pettersson vid Inpro brunnsborrning.