Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: fredag, 4 juni, 2021 - 16:21Uppdaterad: fredag, 4 juni, 2021 - 17:00

Programnämnden prickar Ålands Radio

Programnämnden fäller Ålands radio för ett avsnitt av programmet ”Trosbekännelser” som sändes den 20 november.

Anmälaren hänvisar bland annat till att program enligt landskapslagstiftning inte får vara skadliga för barn och att ingen får kränkas i sin rätt, vilket han menar skett i avsnittet.

Programnämnden beslutar att tilldela Ålands radio en anmärkning då ett uttalande i programmet Trosbekännelser inte kan anses präglas av principen om alla människor lika värde och den enskilda människans frihet och värdighet.
Hela utlåtandet finns att läsa HÄR.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »