Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: måndag, 20 maj, 2024 - 06:07

Problem med övergödning i vikar, men det finns ljusglimtar

Sommaren 2023 gjorde Husö biologiska station återbesök till de grunda havsvikarna Onsviken i Saltvik och Mönsfladan i Geta.

Tony Cederberg som är amanuens vid Husö biologiska station, Åbo Akademi, säger att utvecklingen i Onsviken visade tydligt att den sedan tidigare karteringar 2005 och 2008 gått från att ha varit dominerad av kransalger till mera övergödningsgynnade arter. I samband med undersökningen konstaterades också att växtligheten täcktes av sediment. I Mönsfladan var utvecklingen inte lika negativ. Artsammansättningen var under sommaren 2023 ungefär den samma som vid kartering 2013. 
– Trots att Mönsfladan mår förhållandevis bra kunde vi se en hög näringsbelastning, säger Tony Cederberg 
En ljusglimt var att den rödlistade raggsträfsen, som är fridlyst på Åland, påträffades i samma utsträckning som 2013.  
Sommaren 2023 utfördes också för första gången karteringar av havsvikarna Fladan och Etsviken i Norra Lumparn. Undersökningarna skedde på uppdrag av landskapsregeringen.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »