Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: tisdag, 15 juni, 2021 - 08:12Uppdaterad: tisdag, 15 juni, 2021 - 09:14
  • Ålands statistik- och utredningsbyrå. Arkivfoto: Malin Lundberg.

Priserna steg för konsumenterna

De åländska konsumentpriserna steg med 1,6 procent i maj 2021 jämfört med maj 2020, i april var ökningstakten 1,5 procent.

Det visar statistikuppgifter från Åsub. I maj inverkade högre priser inom huvudgruppen transport mest på den totala uppgången med 0,8 procentenheter uppåt.

Lägre priser inom huvudgruppen inventarier, hushållsutrustning och rutinunderhåll av bostaden motverkade uppgången mest.

Från april till maj steg konsumentpriserna med i genomsnitt 0,1 procent.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »