Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: torsdag, 27 januari, 2022 - 11:29Uppdaterad: torsdag, 27 januari, 2022 - 12:06
  • Förändring i konsumentprisindex under fjolåret. Diagram från Åsub.

Priserna steg med 1,7 procent i fjol

Konsumentprisindexet steg i genomsnitt med 1,7 procent under förra året.

Åsub som följer inflationstakten skriver i ett pressmeddelande att högre priser inom huvudgrupperna bostäder, vatten, elektricitet, gas och övriga bränslen samt transport inverkade mest på uppgången. Lägre priser inom främst huvudgruppen inventarier, hushållsutrustning och rutinunderhåll av bostaden motverkade uppgången.

Ser man enbart till december så steg de åländska konsumentpriserna med 2,8 procent jämfört med samma månad 2020. De finländska konsumentpriserna steg med 3,5 procent i december och de svenska konsumentpriserna med 4,1 procent.

 

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »