Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: fredag, 17 maj, 2024 - 10:35Uppdaterad: fredag, 17 maj, 2024 - 13:01

Priserna för besök hos privatläkare varierar mycket

Det varierar rätt mycket på priserna på besök hos läkare inom privatvården på Åland, det framgår av ny statistik som FPA tagit fram. 

FPA jämför också vad det kostar i olika delar av landet och för ett besök hos en privat allmänläkare ligger medianpriset på Åland lågt i jämförelse med välfärdsområden i riket. På Åland är medianpriset 77 euro. Kajanaland har högst pris med 110 euro medan Satakunta har lägst med 67 euro. 

Men däremot är Åland dyrast i landet när det gäller barnsjukdomar, 159 euro är medianpriset hos en läkarmottagning. Billigast är det i Södra Karelen med 93 euro. Även när det gäller ortopedi och traumatologi är Åland dyrast med 150 euro. I Österbotten är motsvarande pris 102 euro. 

FPA:s uppgifter innefattar inte den privata hälso- och sjukvårdens serviceavgifter. 
– Tyvärr rapporterar privata tillhandahållare av hälso- och sjukvårdstjänster inte nivån på serviceavgifterna till oss. De priser som ingår i FPA:s uppgifter avslöjar alltså inte hela sanningen, eftersom tillhandahållarna av hälso- och sjukvårdstjänster också kan överföra priser till serviceavgifterna, kommenterar Mikko Nurminen, specialforskare vid FPA. 

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »