Publicerad: torsdag, 6 augusti, 2020 - 06:07Uppdaterad: torsdag, 6 augusti, 2020 - 08:06

Prickades av ÅMHM för bristande djurhållning

En man får tre anmärkningar av ÅMHM efter en inspektion av dennes kalvuppfödningsverksamhet.
 

Myndigheten mottog en anmälan som gav upphov till misstanke om brister i djurhållningen i juni. När verksamheten inspekterades fann man att mannen höll såväl högdräktiga som nyfödda djur på ett minst tolv hektar stort skogsområde.

Mannen kunde inte klargöra för inspektören hur tillsynen av dessa djur skulle skötas i praktiken. Han ska även ha låtit könsmogna tjurar vistas bland hondjuren utan översikt, så att han varken kunde svara på om korna kommer att kalva i år, eller säkerställa att kvigor under ett års ålder inte betäckts, något som anses vara avel som kan utsätta djur för lidande.

Mannen åläggs att före den första september lämna in en skriftlig plan som beskriver hur tillsynen av högdräktiga och nyfödda djur går till i praktiken. Senast i samband med inkommande betäckningssäsong ska mannen säkerställa att betäckningen av nötkreatur sker planerat, så att kalvningstiderna kan förutsägas, samt att säkerställa att kvigor inte betäcks i för tidig ålder.

Om mannen misslyckas med att möta ÅMHMs krav kan han fråntas rätten att föda upp kalvar.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »