Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: tisdag, 24 januari, 2023 - 06:15Uppdaterad: tisdag, 24 januari, 2023 - 07:48

Presidiet fick förnyat förtroende i Vårdö

När Vårdö kommunfullmäktige höll årets första möte fick presidiet förnyat förtroende. Det innebär att Anders Englund fortsätter som ordförande och Matilda Björklund som vice ordförande.

Under det senaste året sammanträdde fullmäktige vid behov, det blev fyra gånger under 2022. Beslutet för det här året är att fullmäktige sammanträder den 15 juni för att godkänna bokslutet och den 16 november för att fastställa skattesatser och budget. Utöver det håller fullmäktige möten vid behov.

Fullmäktige tog även beslut om att antalet ledamöter i fullmäktige fortsättningsvis ska vara nio, trots att det enligt kommunallagen ska vara elva ledamöter vid ett invånarantal om högst 500 personer i kommunen.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »