Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: onsdag, 29 november, 2023 - 15:41Uppdaterad: onsdag, 29 november, 2023 - 15:42

Postens styrelseordförande: Naturligt att vi ansöker om prövningstillstånd

Hovrättsdomen är orättvis sett ur Åland Posts synvinkel och det finns en del juridiska oklarheter som bör förtydligas. 

- Därför har vi valt att gå vidare, det säger styrelseordförande Roger Nordlund med anledning av att Åland Post ansöker om prövningstillstånd hos Högsta domstolen, HD, något Ålandstidningen var först att rapportera om. 

Roger Nordlund säger att det var en enig styrelse som ville att ärendet skulle tas vidare. 
- Det är fortsättningen på en lång och besvärlig process. Det skulle vara lite konstigt att lämna det när det finns en sista möjlighet att få det utrett vad som egentligen gäller, säger han. 
Hovrätten dömde Åland Post att betala en samfundsbot på 75 000 euro och att förverka 1,4 miljoner euro till staten. Åland Post vill att hovrättens dom upphävs i sin helhet.  
Även en av de dömda, som dömdes till villkorligt fängelse, ansöker om  prövningstillstånd. Enligt Ålandstidningen yrkas det på att hovrättsdomen upphävs och att staten står för alla rättegångskostnader. 

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »