Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: måndag, 15 april, 2024 - 15:03Uppdaterad: måndag, 15 april, 2024 - 16:50

Polisen vill ha mer pengar för hundmat

Ålands polismyndighet ber landskapsregeringen om höjd ersättning för hundmat.

Myndigheten vill att ersättningen till polisens hundförare ska höjas från 135 till 155 euro per månad.  
Anhållan till finansavdelningen har lämnats in eftersom Ålands polismyndighet följer samma hundmatsersättningsnivåer som polisen i riket och där har ersättningen höjts från och med 1 mars.  
Tjänstemannaorganisationerna, Akava-Åland och FOA-Å har lämnat in utlåtanden i ärendet och förordat en justering.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »