Publicerad: måndag, 23 mars, 2020 - 14:07

Polisen viker tisdagar för riskgrupper

På tisdagar tas endast riskgrupper som bokat tid emot vid Ålands polismyndighets tillståndsenhet.

Dit hör bland annat personer som fyllt 70 år. Övriga dagar gäller vanliga öppethållningstider för allmänheten.

Polisen meddelar också att biografbesök tagits bort som exempel för vad som är en tillåten sammankomst under undantagstillståndet, tidigare gavs andra direktiv.