Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: onsdag, 18 mars, 2020 - 16:12Uppdaterad: onsdag, 18 mars, 2020 - 18:03

Polisen om undantagstillståndet

Polisen har kommit med anvisningar om det undantagstillstånd som nu råder.

Polisen är en beredskapsorganisation som fungerar under alla tider och som alltid har beredskap för till exempel de ändringar i verksamheten som sjukfrånvaro medför. Brådskande uppgifter sköts i alla lägen, det här uppger polismyndigheten i ett pressmeddelande. I detta läge ger polisen avslag på alla ansökningar som gäller offentliga tillställningar med fler än tio deltagare, om de skall arrangeras på allmän plats. Vad gäller redan behandlade offentliga tillställningar har arrangörerna en skyldighet att ställa in tillställningen på basen av lagen om sammankomster

Polisen kommer att förhindra, avbryta och om så krävs avsluta tillställningar ifall arrangören inte uppfyller sin skyldighet att ställa in. Man kan däremot inte förbjuda en allmän sammankomst på förhand. Gällande allmänna sammankomster ligger ansvaret på arrangören. Polisen kan ändå ge anvisningar och föreskrifter gällande sammankomsten. Om de inte följs kan sammankomsten avbrytas och avslutas. Restaurangbesök, biografbesök, samlingar i hemmet eller andra liknande sammankomster omfattas inte av förbudet.

Om man organiserar en offentlig samling med mer än tio deltagare eller en allmän sammankomst, trots förbudet, kan det vara fråga om brott.

 

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »