Publicerad: torsdag, 11 juli, 2019 - 14:50Uppdaterad: torsdag, 11 juli, 2019 - 17:30
  • Skogsvårdsinstruktör Mikael Berglund vid ett eksbestånd i Sund. Foto: Victor Enberg.

Plantering av lövskog har fått ett uppsving

Plantering av lövskog har fått ett uppsving den senaste tiden, främst efter stormen Alfrida som gav förödande resultat för många skogsbrukare.

För de åländska skogsbrukarna är den stora rådjursstammen ett problem i planteringen av lövträd.

-Vi har enorma utmaningar med lövplantor här på Åland på grund av den stora lokala rådjursstammen, de betar och fejar lövplantorna, säger skogsvårdsintruktör Mikael Berglund från Ålands skogsvårdsförening.

I jämförelse med barrträd berättar Berglund att lövträd är ett starkare och mer hållbart virke men det är mer utmanande att odla.