Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: torsdag, 8 april, 2021 - 17:22Uppdaterad: torsdag, 8 april, 2021 - 17:22
  • Foto: ÅRTV

Planerna för Vikingaåsens ombyggnad godkändes

Jomala kommun godkänner de planer på ombyggnad av Vikingaåsens skola som sedan 2019 tagits fram av en projekteringsgrupp.
 

Gruppens ursprungliga förslag hade kostat fyra miljoner euro och inkluderat tillbyggnader på skolan, men det förslag som godkändes beräknas kosta tre miljoner, och innefattar enbart interna ombyggnader.

- Allt det som i dag ryms i baracker utanför skolhuset ska rymmas inomhus. Vi får 19 klassrum och det är möjligt genom att till exempel gymnastiksalen och biblioteket har flyttat ut, så att vi kan använda de utrymmena. Sedan arrangerar vi om lärarrummet, musiksalen och syslöjdssalen. Det blir kanske inte så mycket utrymme för något annat än klassrum och korridorer inomhus, men vi hoppas att de tre miljonerna även ska räcka till att pigga upp utemiljön, säger Dennis Jansson, ordförande för projekteringsgruppen.

I och med projektet förtydligar kommundirektör Christian Dreyer att Vikingaåsen bör användas så att den fyller sin fulla funktion och att den fulla elevkapaciteten utvecklas.
- Dock räknar vi med att vi även i framtiden kommer att behöva Södersunda skola. Jomala är förhoppningsvis en framtidskommun som kommer att fortsätta att växa, och då behöver vi också ha kvar Södersunda, säger Dennis Jansson.

Innan arbetet kan inledas behöver projekteringsgruppen hitta en projektledare och ta fram de handlingar som behövs för att upphandla arbetet.
 

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »