Publicerad: torsdag, 9 april, 2020 - 06:27Uppdaterad: torsdag, 9 april, 2020 - 11:17
  • Martti Hetemäki leder arbetsgruppen. Foto: JSS

Plan för att ta oss ur krisen förbereds

Statsrådets kansli inrättar en grupp som ska utarbeta en plan för hur Finland ska ta sig ur och hantera efterdyningarna av coronakrisen.

Arbetsgruppen ska bestå av representanter från de olika ministerierna. För att stödja tjänstemännens arbete bildas det även undergrupper bestående av forskare och arbetsmarknadens parter. Tanken är att grupperna tillsammans ska utreda och förbereda åtgärder som reparerar den hälsomässiga, sociala och ekonomiska skada som viruset orsakat. Därutöver ska man arbeta med en plan för när de nuvarande restriktionerna i samhället kan lättas. Finansministeriets kanslichef Martti Hetemäki har valts till ordförande för arbetsgruppen.