Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: tisdag, 4 maj, 2021 - 06:11
  • Högskolan på Åland föreslås få pengar för att öka attraktionskraften. Arkivbild.

Plan för Ålands återhämtning

Landskapsregeringen har tagit fram en plan för den ekonomiska återhämtningen efter den pågående pandemin.

Det är EU:s facilitet för återhämtning och resiliens som ger medlemsstaterna möjligheten att lägga fram en nationell plan för sin återhämtning.

De tre reform- och investeringsprojekt som Ålands landskapsregering rangordnat och meddelat att ska ingå i Finlands nationella plan är ett personcentrerat vårdinformationssystem, en förstärkning av Högskolan på Ålands attraktionskraft samt en satsning på havsbaserad storskalig vindkraft och fossilfri energiproduktion.

Planen kommer att lämnas in till Europeiska kommissionen i maj.

- Ålands andel är 0,54 procent, vilket utgör Ålands befolkningsandel av Finlands totala befolkning. Utgående från aktuella uppgifter beräknas ungefär 10,2 miljoner euro tillfalla Åland, säger Linnéa Johansson som är avdelningschef vid näringsavdelningen.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »