Publicerad: lördag, 14 december, 2019 - 12:00Uppdaterad: måndag, 16 december, 2019 - 09:14

Personalkostnaderna högre än beräknat för ÅHS

Enligt prognoserna överstiger Ålands hälso- och sjukvård sin budget med 1,5 miljoner euro, varför man nu anhåller hos landskapsregeringen om ett tilläggsanslag på motsvarande summa.

Kostnaderna har överskridits bland annat inom vårdmaterial och medicinsk rehabilitering, men den stora posten syns i personalbudgeten där den arbetsvärdering som gjordes efter strejken 2014 nu har visat sig få påföljder för ekonomin.

– Lönenivåerna har justerats med i medeltal sex procent vilket slår kraftigt mot vikarieanslagen och utbetalningarna vid obekväma arbetstider. Det har blivit en miss i grunden, ingen har klarat av att beräkna hur mycket det här sist och slutligen ökar personalbudgeten på årsnivå, säger hälso- och sjukvårdsdirektören Jeanette Pajunen.
2019 är första hela året som arbetsvärderingen syns i ekonomin, i fjol gjordes retroaktiva utbetalningar. Hur ÅHS nu ska stävja detta i fortsättningen är oklart.
– Vi måste diskutera med landskapsregeringen och se om det finns ett fel i beräkningsgrunden, säger Jeanette Pajunen.