Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: tisdag, 20 september, 2022 - 16:06Uppdaterad: tisdag, 20 september, 2022 - 18:03

Personalbrist oroar KST-ordförande

Kommunernas socialtjänst, KST, föreslår en budget för 2023 med verksamhetskostnader på 33.238.000 euro.

De senaste två årens budgetprocesser ledde till budgetminskningar med 1,6 respektive 1 miljon euro innan budgetarna väl klubbades. Det budgetförslag som nu lämnas till medlemskommunerna skulle innebära en kostnadsökning med ungefär 2 miljoner euro jämfört med innevarande budgetår.
Enligt förbundsstyrelsens ordförande Runar Karlsson beror den höjda årsbudgeten mycket på att KST får fler klienter, som delvis behöver mer omsorg, samt att det finns behov av både löneförhöjningar och nyanställningar inom organisationen. Detta gäller bland annat barnatillsyningsmän och socialarbetare.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »