Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: fredag, 22 september, 2023 - 15:28Uppdaterad: fredag, 22 september, 2023 - 16:28

Pensionsfonden blir en egen myndighet och fackens representanter i styrelsen minskas

Lagtinget har i första behandlingen godkänt de omdebatterade förändringarna gällande pensionsfonden. 

Det betyder bland annat att pensionsfonden ska bli en egen myndighet, styrelsen får ett ökat mandat och de av facken utsedda representanterna i styrelsen minskas från tre till två. Pensionsfonden är värd cirka en halv miljard euro. 

Huruvida pensionsfonden bör bli en egen myndighet har ifrågasatts i lagtinget men den mest omdiskuterade frågan var minskningen av fackens representanter, något som också ledde till en omröstning. Nina Fellman (S), som i utskottet reserverat sig mot minskningen, föreslog att fackens representanter skulle bestå på samma nivå som idag.

I omröstningen röstade 17 ledamöter ja till utskottets förslag som överensstämmer med landskapsregeringens och fem ledamöter röstade nej. Det var Socialdemokraternas och Hållbart initiativs ledamöter som röstade nej. Anders Eriksson (ÅF) och Stephan Toivonen (ÅLD) avstod från att rösta och fyra ledamöter var frånvarande.  

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »