Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: måndag, 18 december, 2017 - 13:12
  • Camilla Gunell fattade beslutet om partikelmätningarna. Arkivfoto: Tomas Tornefjell.

Partikelhalten mäts i Mariehamn

Oroande höga halter av partiklar i luften vid mätningar för tre år sedan gör att landskapets miljövårdsbyrå nu gör noggrannare mätningar av partikelhalten under hela nästa år.

Miljöminister Camilla Gunell har gett klartecken att starta mätningarna och en släpkärra med luftkvalitemätaren skall placeras i Sjökvarteret. Med den placeringen fångar man upp det som trafiken ger på Österleden, men också det mesta från hela stan, med tanke på de mest rådande vindarna. År 2014 mättes också kvävedioxiderna, bensen- och ozonhalten, men de resultaten visade hyggliga värden. De mätningarna gjordes en vecka varje månad, nu mäts partikelhalten kontinuerligt. Förra gången var mars och december de värsta månaderna. Mellanrapporter om läget kommer under året.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »