• Stadens nya parkeringsnorm godkändes i går. Arkivfoto: Hasse Persson-Bru.
Publicerad: onsdag, 30 januari, 2019 - 11:37

Parkeringsnormen godkändes

Stadsfullmäktige godkände i går den nya parkeringsnormen och de ändrade reglerna för friköp av parkeringsplatser i staden.

Stadsstyrelsens förslag, som kort sagt innebär att man framöver kräver färre parkeringsplatser per kvadratmeter byggnadsyta, godkändes med en kläm om att stadsstyrelsen ska undersöka hur man kan komplettera p-normen med regler som uppmuntrar användande av miljöbilar.

På mötet återvaldes sittande presidium där Camilla Gunell är ordförande, Johan Ehn vice ordförande och Bert Häggblom andra vice ordförande.

Stadsfullmäktige antecknade också slutrapporten för Ålandsvägens ombyggnad etapp 1 till kännedom, men där föreslog Ålands framtids Rolf Granlund återremiss. Han ansåg att infrastrukturnämnden borde gå igenom rapporten och komplettera den med de frågor som diskuterats i fullmäktige och att se över delegeringarna och organisationen i nämnden samt återkomma till fullmäktige med förslag till åtgärder.

Granlunds förslag röstades ner och han samt Obunden samlings Anders Holmberg och Conny Nylund samt Åländsk demokratis Nils Manelius reserverade sig mot majoritetens beslut.

Fler Nyheter

Polisen grep två personer

Under natten mellan fredag och lördag hade polisen en del att stå i.

Skogsbrandvarningen upphävd

Alarmcentralen meddelar att skogsbrandvarningen upphävdes klockan 12 idag den 25 maj.

Bränsleförbrukningen på Töftöfärjan har ökat

Danielsson och Nordberg om den ökade förbrukningen:
Enligt siffror för 2018 har bränsleförbrukningen för Töftöfärjan ökat istället för minskat, som förhoppningen var, efter att den började gå efter turlista. Siffror för 2018 visar att det gått åt drygt 20 000 liter bränsle mer än 2017.

Rederi AB Eckerös nyförvärv vållar diskussion i Tallinn

Rederiet Tallinks styrelseordförande Enn Pant ondgör sig i en artikel i den estniska finanstidningen Äripäev över Rederi Ab Eckerös nyinköpta fartyg Finbo Cargo.

Styrelsen säger upp Kraftnät Ålands vd

Styrelseordförande Ida Hellgren:
Kraftnät Ålands styrelse säger upp vd Christian Augustsson.

Ny ekonomichef på ÅHS

Ulrika Österlund har utsetts till ny ekonomichef vid Ålands hälso- och sjukvård; ÅHS.

De åländska bolagen omsatte 2227 miljoner

De åländska företagen omsatte 2.227 miljoner under 2017. Företagens omsättning ökade alltså något, men vinsten minskade.

ÅHS vårdchef tar tjänstledigt

ÅHS vårdchef Sirpa Mankinen har begärt och beviljats tjänstledighet från första juni till den sista december 2020.

Medlemmar tillsattes i centralnämnden för lagtingsvalet

Landskapsregeringen har tillsatt fem personer i centralnämnden för lagtingsvalet i oktober.