Publicerad: onsdag, 30 januari, 2019 - 11:37
  • Stadens nya parkeringsnorm godkändes i går. Arkivfoto: Hasse Persson-Bru.

Parkeringsnormen godkändes

Stadsfullmäktige godkände i går den nya parkeringsnormen och de ändrade reglerna för friköp av parkeringsplatser i staden.

Stadsstyrelsens förslag, som kort sagt innebär att man framöver kräver färre parkeringsplatser per kvadratmeter byggnadsyta, godkändes med en kläm om att stadsstyrelsen ska undersöka hur man kan komplettera p-normen med regler som uppmuntrar användande av miljöbilar.

På mötet återvaldes sittande presidium där Camilla Gunell är ordförande, Johan Ehn vice ordförande och Bert Häggblom andra vice ordförande.

Stadsfullmäktige antecknade också slutrapporten för Ålandsvägens ombyggnad etapp 1 till kännedom, men där föreslog Ålands framtids Rolf Granlund återremiss. Han ansåg att infrastrukturnämnden borde gå igenom rapporten och komplettera den med de frågor som diskuterats i fullmäktige och att se över delegeringarna och organisationen i nämnden samt återkomma till fullmäktige med förslag till åtgärder.

Granlunds förslag röstades ner och han samt Obunden samlings Anders Holmberg och Conny Nylund samt Åländsk demokratis Nils Manelius reserverade sig mot majoritetens beslut.