Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: onsdag, 3 mars, 2021 - 06:32Uppdaterad: onsdag, 3 mars, 2021 - 08:29

Par bedrev restaurangverksamhet utan uppehållstillstånd

Tingsrätten dömer en man och en kvinna, båda i 50-årsåldern, till 30 dagsböter var om sammanlagt 510 respektive 540 euro för utlänningsförseelser.

Bägge två är utländska medborgare, och har uppsåtligen och utan lov utfört förvärvsarbete och bedrivit näringsverksamhet, i form av att ha arbetat på en restaurang i Mariehamn under ett flertal månader 2018.
De har också båda tillsammans med en tredje person varit delägare till restaurangen.
Båda de svarande har under rättegången hävdat att de enbart varit delägare och utfört administrativt arbete för restaurangen, vilket inte omfattas av utlänningslagen. De har enligt sig själva inte arbetat i restaurangen eller lyft timlön.
Tingsrätten har inte kunnat styrka att någon av de två lyft lön under den tid som åtalet avser, men baserat på vittnesmål finner man att det arbete de utfört ändå bryter mot utlänningslagen, och dömer dem således till dagsböter, samt till att solidariskt ersätta två vittnen med sammanlagt 100 euro för den tid de ägnat till att vittna.
Domen har ännu inte vunnit laga kraft.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »